Den här dagen-podden – 20 april – “Tack för det Adolf!”

I det andra avsnittet av Den här dagen-podden är det dags att fira 4:20, samt att gratta ett mycket speciellt födelsedagsbarn. Dessutom – succé-segmentet Schindlers Liggalista där vi idag får stifta bekantskap med “alla turkmeners pappa”.